Europe Tour

Promovarea turismului cultural în vederea păstrării patrimoniului european (1.09.2015-31.08.2018)

Patrimoniul cultural este unul dintre principalele motive pentru care turiştii aleg să viziteze Europa. De la muzee la biserici sau mănăstiri, de la ateliere meşteşugăreşti păstrătoare de tradiţii la festivaluri, vizitatorii au nenumărate posibilităţi de a explora, de a învăţa şi de a experimenta.

Cultura europeană nu este limitată doar la arealul urban. Pretutindeni, în zonele rurale, pot fi întâlnite vestigii ale dezvoltării culturale, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre. Importante monumente culturale şi religioase, case vechi cu arhitectură tradiţională, obiceiuri populare şi meşteşuguri păstrate din generaţie în generaţie, gastronomia locală sunt doar câteva dintre atracţiile zonelor rurale din spaţiul european.

În acest context, scopul proiectului EUROPETOUR este de a promova turismul cultural şi de a îmbunătăţi dezvoltarea profesională a stakeholderilor din domeniul turismului din zonele rurale. Activităţile din cadrul proiectului au în vedere dezvoltarea abilităţilor managerilor şi angajaţilor din turism de a crea oferte atractive şi inovative şi îmbunătăţirea cunoştinţelor de marketing turistic prin folosirea reţelelor de socializare.

Consorţiul este constituit din 10 parteneri din 8 ţări (Austria, Belgia, Bulgaria, Germania, Italia, Polonia, România şi Spania), reprezentând reţele cultural-turistice, furnizori de formare profesională în turism, autorităţi publice locale şi regionale.

Pagina web a proiectului: www.europetour.tips

De ce este nevoie de un curs de pregătire în domeniul turismului cultural?

Turismul cultural în zonele rurale reprezintă o parte importantă a economiei locale. Totuși, pregătirea profesională necesară și strategiile de comunicare folosite nu sunt aceleași ca cele folosite pentru turismul cultural în zonele urbane. Nevoia pentru o mai bună pregătire este evidentă,  atât pentru personalul angajat, cât și pentru voluntarii din instituțiile culturale, dar și pentru angajații furnizorilor de servicii turistice (cazare, alimentație publică, transport etc.).

În general, reprezentanții și angajații instituțiilor culturale nu sunt obișnuiți să colaboreze cu cei din domeniul turismului; de multe ori aceștia vorbesc “în limbaje diferite”. Cooperarea este de aceea elementul-cheie, în special în cazul instituțiilor culturale din zona rurală. Este necesară, în acest sens, utilizarea unor materiale de training de bună calitate, pentru a asigura îmbunătățirea abilităților de a dezvolta și de a promova produse, abilități de vânzare, de planificare financiară și de a dezvolta o afacere, în general.  

CURSUL DE PREGĂTIRE PENTRU TURISMUL CULTURAL

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mai sus-menționate, partenerii din cadrul proiectului EUROPETOUR au dezvoltat un set de opt module de training pe următoarele teme:

Modulele sunt în prezent disponibile în șapte limbi europene (engleză, germană, română, italiană, bulgară, polonă și spaniolă).

COMUNICAT DE PRESĂ

Ziarul Crai Nou: Proiectul EUROPETOUR – promovarea turismului cultural în vederea păstrării patrimoniului european

Comments are closed.